28 lutego 2019 r. odbył się etap miejski 64 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego dla Szkoły Podstawowej nr 3 i 6.Sposrod 18 uczestników jury w składzie : Elżbieta Marczyńska,  Adriana Krakowska oraz Ewelina Szczyszek do etapu powiatowego zakwalifikowały następujące osoby:

FE

 

W Szkole Podstawowej nr 3 realizowano projekt pn. „Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie” przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany w PSO