FE

 

W Szkole Podstawowej nr 3 realizowano projekt pn. „Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie” przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany w PSO