Dyrektor: mgr Ireneusz Pętal

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Kaźmierczak