Przez cały rok szkolny biblioteka prowadzi akcje:

Podaruj książkę bibliotece

 Wszystkich, którzy zechcą podarować książkę do biblioteki zapraszamy do nas i dziękujemy za zaangażowanie.

 Symboliczna złotówka

 Dobrowolny datek na rzecz wzbogacenia księgozbioru biblioteki.

Kiermasz używanych podręczników.

 Każdego roku w miesiącu czerwcu organizowany jest kiermasz używanych podręczników, celem ułatwienia uczniom zakupów podręczników po niższej cenie.

Opieka nad Pocztem  Sztandarowym.

Pełniąc opiekę nad Pocztem Sztandarowym nauczyciele bibliotekarze wraz z uczniami biorą udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych ( Obchody Dnia Weterana,  Święto Odzyskania Niepodległości, Obchody poświęcone Józefowi Piłsudskiemu,  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Szkoły, Dzień Patrona. itp…)

W ramach pracy pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym  realizowane są m.in. następujące działania

  • Przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet czytelników.
  • Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Jak korzystać z warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej”
  • Przeprowadzenie pogadanki dla  klas  pierwszych „Jak korzystać z warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej”
  • Plebiscyt na najpopularniejszego autora i najpopularniejszą książkę.
  • Przygotowanie uczniów klas pierwszych do ślubowania.
  • Uaktualnienie gazetek  poświęconych Patronowi Szkoły.
  • Przygotowanie  Gazetki Bożonarodzeniowej.
  • Przygotowanie wieczorku poezji miłosnej pod hasłem: „Miłość niejedno ma imię”
  •  Spotkanie z podopiecznymi Domu Opieki Społecznej w Oławie.