INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ 

W NASZEJ BIBLIOTECE

Dzięki realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny otrzymaliśmy stanowiska komputerowe dla czytelników oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (drukarka, skaner, kserokopiarka)

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Dzięki SCIM biblioteka zapewnia uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom dostęp do komputerów, Internetu, encyklopedii, słowników i programów multimedialnych.

Zainteresowani mogą korzystać ze SCIM w godzinach pracy biblioteki.