Regulamin
konkursu literackiego
,,Przedwojenny Lwów i Kresy Wschodnie?
organizowanego w Gimnazjum nr 2 w Oławie

I Cele konkursu:


1. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań związanych z historią Polski,
2. Kształtowanie postaw patriotycznych,
3. Doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich i publicystycznych

II Założenia organizacyjne:


1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III.
2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach,
3. Praca konkursowa powinna spełniać następujące wymagania:
a) powinna być zgodna z tematem,
b) dopuszcza się dowolną formę literacką lub publicystyczną ( np. pamiętnik, wywiad, album)
4. Prace zostaną ocenione pod względem merytorycznym i literackim. Kryteriami oceny
będą:
a) zgodność treści i formy pracy konkursowej z założeniami konkursu
b) poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
c) oryginalność ujęcia tematu,
d) walory literackie zaprezentowanej pracy,
e) estetyka pracy.
5. Autorzy najlepszych prac będą nagrodzeni.
6. Prace konkursowe należy składać do dnia 15 listopada 2011 r. w gabinecie nr 7 lub 44.
7. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają nauczyciele poloniści: pani Jolanta Michrowska oraz pan Zdzisław Wierzbicki.

Najbliższe wydarzenia

 

 18.05 Zebranie z rodzicami

Patron szkoły

Nasz Patron

Mieli po kilkanaście lat, a nawet mniej. Zamiast zabawy w ciepłym, przytulnym pokoju wybrali nocne warty, służbę w okopach w śniegu i błocie. Czytaj więcej ...

Program uroczystości 

Uroczystość    

Sponsorzy

Galeria

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com