Nasze gimnazjum powstało 1 września 1999 roku po wprowadzeniu reformy systemu oświaty. Był to dla nas bardzo trudny okres, ponieważ nie mieliśmy wtedy własnego budynku i korzystaliśmy z gościnności Szkoły Podstawowej nr 9.

Wówczas progi naszego gimnazjum po raz pierwszy przekroczyło 230 absolwentów szkół podstawowych. Powitało ich 16 nauczycieli. Dyrektorem został mianowany mgr Ireneusz Pętal.

Od początku istnienia gimnazjum rada pedagogiczna pracowała nad stworzeniem dokumentacji szkoły. Uchwalono statut, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy, program profilaktyczny, program rozwoju szkoły. Opracowano misję i wizję szkoły oraz określono sylwetkę jej absolwenta.

Przez kilka pierwszych lat szkoła nie miała imienia. Nadanie imienia nastąpiło 

28 maja 2010 r.  Miało to miejsce w czasie  niezwykle podniosłej uroczystości uświetnionej przez wielu znakomitych gości. Szczególnie wzruszające było spotkanie z dawnymi mieszkańcami Lwowa i Kresów Wschodnich. Szkoła otrzymała sztandar oraz imię Orląt Lwowskich.

Pracuje tutaj wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swojego wykształcenia. Funkcjonują u nas klasy dwujęzyczne ( język angielski oraz język niemiecki). Mamy bogato wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. W większości gabinetów przedmiotowych znajduje się  nowoczesny sprzęt multimedialny. W gimnazjum są dwie sale gimnastyczne – duża i mała do gimnastyki korekcyjnej. Młodzież może również poprawiać swoją  sprawność fizyczną na siłowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt. Przy szkole działa klub sportowy oraz funkcjonują różnorodne koła zainteresowań. Nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Absolwenci naszego gimnazjum z powodzeniem ubiegają się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych.

Jesteśmy organizatorami wielu imprez i akcji, w czasie których uczniowie mogą zaprezentować swoje umiejętności, uczestniczyć w wielu konkursach , a także zdobywać wiedzę dzięki licznym wycieczkom i wyjściom poza szkołę. Nasze gimnazjum nieustannie stara się wypracować własny wizerunek i wciąż ewaluuje i modernizuje się.  Bardzo ważnym elementem był remont budynku – odnowienie elewacji, oraz remont Sali gimnastycznej.  Na początku roku szkolnego 2015/ 2016  na terenie szkoły wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne. Obecnie nasze gimnazjum kojarzone jest nie tylko przez uczniów, ale także przez mieszkańców Oławy z takimi działaniami jak: Dni Otwarte Gimnazjum, cykliczne wyjazdy  młodzieży do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Jaszkotlu, stała współpraca z Domem Opieki Społecznej i z Przytuliskiem, wyjazdy do Wrocławia  na mecze piłki nożnej w ramach projektu,, Dzieci na stadionie. Nauka kulturalnego dopingu ”.

Dokonujemy wszelkich starań, aby nasze gimnazjum było postrzegane przez społeczeństwo jako szkoła nowoczesna i przyjazna młodzieży. Przywiązujemy dużą wagę do rozmów z uczniami na różne tematy. Młodzież potrzebuje wysłuchania, akceptacji i wsparcia. Zawsze mamy czas dla rodziców uczniów, bo to właśnie dzięki współpracy z nimi możemy osiągnąć nasze wspólne cele.

Każdy, kto przyjdzie do naszego Gimnazjum, może liczyć na to, że go wysłuchamy, docenimy, pomożemy w trudnych sytuacjach oraz wzbogacimy w odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby łatwiej mu było przejść do kolejnego etapu życia.

Najbliższe wydarzenia

 

 18.05 Zebranie z rodzicami

Patron szkoły

Nasz Patron

Mieli po kilkanaście lat, a nawet mniej. Zamiast zabawy w ciepłym, przytulnym pokoju wybrali nocne warty, służbę w okopach w śniegu i błocie. Czytaj więcej ...

Program uroczystości 

Uroczystość    

Sponsorzy

Galeria

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com